Monday, 2019-04-22, 9:39 AM
THANHLIEM24
Hôm nay nỗ lực, ngày mai thành công
Welcome Guest | RSS
[ New messages · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]

NỘI QUY DIỄN ĐÀN
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Tài liệu giảng dạy » Chuyên đề giáo dục » THÀNH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN QUẦN ÁO (Tổng Hợp Học Tiếng Anh Qua Từ Vựng)
THÀNH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN QUẦN ÁO
thanhliem18Date: Sunday, 2009-08-02, 4:50 PM | Message # 1
Private
Group: Administrators
Messages: 9
Reputation: 0
Status: Offline
THÀNH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN QUẦN ÁO

Những thành ngữ có nghĩa bóng hơn là nghĩa đen. Khi Helen nói với Alice 'I've been in your shoes' (Tôi đã từng trong trường hợp của bạn) - cô ta ám chỉ rằng cô ta đã từng ở trong trường hợp giống như Alice (đã từng chia tay với bạn trai). Đây là nghĩa bóng, hơn là nghĩa đen 'I've been wearing your shoes Alice' (Tôi đã từng mang giày của Alice).

Những thành ngữ cũng là một nhóm từ cố định vì thế bạn không thể thay đổi từ trong một thành ngữ. Ví dụ: bạn có thể nói 'keep something under your hat' để diễn tả việc giữ bí mật về một điều gì chứ bạn không có thể nói 'keep something below your hat'.

Các thành ngữ với 'hat'
talk through (a hole in) your hat
nói về sự việc gì đó mà không hiểu gì về cái mà bạn đang nói
He was talking through a hole in his hat. He used a lot of computer jargon but you could tell he didn't really know the first thing about IT.
Anh ta nói chuyện không hiểu gì cả. Anh ta sử dụng quá nhiều thành ngữ kỹ thuật máy tính nhưng bạn có thể thấy rằng anh ta thật sự không hiểu gì cả về IT.

old hat
không còn là thượng thời, không hiện đại hoặc hấp dẫn
Kids today think books are boring old hat. They think they can do read anything they need on their computers but I don't think you can ever replace the feeling of a real book in your hands.
Trẻ con ngày nay cho rằng sách không còn hấp dẫn nữa. Chúng nghĩ chúng có thể đọc bất kỳ cái gì mà chúng cần trên máy vi tính nhưng tôi không cho rằng bạn có thể thay thể cảm giác của một cuốn sách thật sự trong tay bạn.
throw your hat into the ring
thông cáo mà bạn sẽ tham gia vào một cuộc tranh tài hoặc bầu cử
After she'd been a senator for so many years, no-one was surprised when Hilary Clinton threw her hat into the ring.
Sau khi bà ta được chọn là dân biểu trong nhiều năm, không ai ngạc nhiên khi Hilary Clinton tham gia tranh cử.
pull something out of the hat
thực hiện một cái gì đó không được dự đoán trước mà cải thiện tình cảnh xấu một cách bất ngờ
The interview was going really badly but when they asked me the final question about my ideas for the company, I managed to pull something out of the hat, and they offered me the job!
Buổi phỏng vấn đã rất tồi nhưng khi họ hỏi tôi câu hỏi cuối cùng về những sáng kiến cho công ty, tôi đã cải thiện hoàn cảnh và họ đã tuyển dụng tôi!
take my hat off to him/her
khâm phục anh/chị ta
My grandma's 75 years old and she's just climbed Mount Everest. I take my hat off to her! I just hope I'm as active as she is when I'm old.
Bà của tôi đã 75 tuổi và vừa mới trèo núi Mount Everest. Tôi thật khâm phục bà! Tôi chỉ hy vọng tôi sẽ khoẻ như bà khi tôi về già.

at the drop of a hat
làm cái gì đó lập tức mà không dừng
I can't just go to the cinema with no warning. I need to get a baby-sitter first. I'm not like you young single ones who can do anything they like at the drop of a hat.
Tôi không thể đi xem phim mà không báo trước. Tôi cần một người trông trẻ. Tôi không như bạn những người độc thân có thể làm bất kỳ điều gì mà họ muốn.
Thành ngữ về áo quần
be all mouth (and no trousers)
nói rất nhiều về việc thực hiện cái gì đó nhưng không bao giờ thật sự làm nó
He's been saying for years that he's going to buy a flash new car but we still haven't seen one. He's all mouth and no trousers.
Ông ta đã nói rằng sẽ mua một chiếc xe sang trọng trong nhiều năm nhưng chúng ta vẫn chưa được thấy. Ông ta chỉ nói thôi.

get your knickers in a twist
trở nên lầm lẫn, lo lắng hoặc tức giận về cái gì đó
It's no big deal. Don't get your knickers in a twist. It's only dinner with a few friends.
Nó không phải là vấn đề. Đừng quá lo lắng. Nó chỉ là buổi ăn tối cùng với vài người bạn.
speak off the cuff
nói cái gì mà không chuẩn bị hoặc suy nghĩ về lời nói trước đó
She was fantastic. She just stood up and spoke off the cuff - no notes or anything.
Bà ta thật sự xuất sắc. Bà chỉ đứng lên và phát biểu - không cần giấy hoặc bất kỳ cái gì.

roll up your sleeves
sẵn sàng cho công việc nặn nhọc
OK, it's time to roll up our sleeves. We've only got 2 more days till this report has to be ready. Let's get to work!
OK, đây là lúc sắn tay áo lên. Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị bản báo cáo. Hãy bắt đầu làm việc!

 
nganqtDate: Sunday, 2017-01-08, 4:35 PM | Message # 2
Private
Group: Users
Messages: 14
Reputation: 0
Status: Offline
Các từ vựng mà phân theo từng chủ đề như thế này rất dễ học và dễ nhớ. Vận dụng được. Cảm ơn bạn nhiều nha

Ôn thi đại học trực tuyến
ôn thi đại học môn Anh
ôn thi đại học môn Toán
 
Forum » Tài liệu giảng dạy » Chuyên đề giáo dục » THÀNH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN QUẦN ÁO (Tổng Hợp Học Tiếng Anh Qua Từ Vựng)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Bản quyền: THANHLIEM24 © 2019